HENKILÖSTÖ­VUOKRAUKSELLA ON MONIA HYÖTYJÄ

 • Muuttuvat työvoimatarpeet. Henkilöstövuokrauksen kautta on helppo tasata ruuhkahuippuja tilapäisellä työvoimalla. Myös satunnaisesti tarvittavaa erikoisosaamista kannattaa etsiä henkilöstövuokrauksen avulla.
 • Vähemmän paperityötä. Henkilöstövuokrausta käyttämällä säästytte paperitöiltä, sillä työnantajavastuut ja -velvoitteet jäävät vuokratyöyrityksen hoidettaviksi.
 • Kustannustehokkuus. Henkilöstövuokraus pitää kustannukset kurissa. Esimerkiksi työterveyteen ja sairauspoissaoloihin liittyvät kulut kuuluvat vuokratyöyrityksen vastuualueelle, joten asiakasyritys maksaa vain tehdystä työstä.
 • Madallettu riski. Henkilöstövuokraus on erinomainen tapa madaltaa pysyvän rekrytoinnin kynnystä käyttämällä vuokratyövoimaa rekrytointikanavana. Vuokratyösuhteen aikana voidaan todeta tekijän soveltuvuus työhön.
 • Ammattimainen rekrytointiprosessi. Henkilöstövuokrauksen kautta työllistetyt työntekijät ovat rekrytoinnin ammattilaisten haastattelemia. Kuhunkin tehtävään suositellaan aina sopivimpia osaajia.

HENKILÖSTÖ­VUOKRAUS SOPII MONENLAISIIN TILANTEISIIN

Henkilöstövuokrauspalvelumme on joustava ratkaisu monenlaisiin resursoinnin haasteisiin. Tarjoamme huolellisesti harkitun työvoimaratkaisun yksilölliseen tarpeeseenne. Palvelu vapauttaa aikaanne, suoraviivaistaa prosesseja ja lisää joustavuutta.

Toimimme strategisena henkilöstökumppanina ja vastaamme laadukkaasta henkilöstön resursointityöstä. Hoidamme puolestanne ison osan asioita, jotka tyypillisesti kuuluvat työnantajan vastuulle.

Rekrytoimme sopivat osaajat, ja teidän vastuullenne jää vain työnjohto ja paikallinen perehdyttäminen. Meillä saattaa olla jo tekijä valmiina, tai sitten etsimme teille oikean tyypin.

HENKILÖSTÖ­VUOKRAUSPALVELUN KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Työvoimatarpeen määrittely ja konsultointi yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Työnantajabrändiänne tukeva työpaikkailmoittelu.
 • Kokeneen rekrytoijan toteuttama laadukas ja monivaiheinen rekrytointiprosessi.
 • Työsuhteen aloitukseen liittyvä toimintatapoihin ja käytäntöihin perehdytys.
 • Työsuhteen elinkaaren kokonaisvaltainen hoitaminen.
 • Palkanmaksu ja muut lakisääteiset velvoitteet.

PIDÄMME TYÖSUHTEEN AIKANA YHTEYTTÄ

ET MAKSA TURHASTA

Pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaamme kanssa työntekijän suoriutumisen seuraamiseksi. Välitämme työntekijälle niin positiivisen kuin negatiivisenkin palautteen. Rakentava palaute edistää työssä menestymistä ja palkitsee hyvin tehdyn työn.

Veloitusperusteet muodostuvat tehdyistä työtunneista sekä mahdollisista TES:n mukaisista lisistä. Asiakkaana maksat vain tehdyistä tunneista.

REKRYTOIMME KOKEMUKSELLA

LUOTA REKRYTOINNIN AMMATTILAISEEN

Rekrytointi on pitkäjänteinen ja monivaiheinen prosessi. Hoidamme rekrytoinnin aina kokonaisvaltaisesti ammattitaidolla ja eettiset periaatteet huomioiden. Konseptimme on toimivaksi testattu, ja tarkat prosessit pitävät huolen palvelun laadusta jokaisessa vaiheessa. Koko rekrytointiprosessin ajan teemme asiakkaan kanssa tiiviisti yhteistyötä. Viestimme prosessin kulusta tasaisin väliajoin.

Rekrytointipalvelu on tarpeen erityisesti silloin, kun yrityksessä ei ole ammattimaista rekrytoijaa. Pienissä, alle 50 työntekijän yrityksissä tämä tilanne on tavallinen. Tällöin rekrytoinnin hoitaa yleensä toimitusjohtaja, jolla harvoin on erityisosaamista rekrytoinnista. Prosessi vie aikaa ja energiaa usein arvioitua enemmän ja voi aiheuttaa tarpeetonta stressiä. Työelämän kiireisessä rytmissä on tärkeää priorisoida tehtäviä ja keskittyä omaan osaamisalueeseen.

ETSIMME YRITYSKULTTUURIINNE SOPIVAN TYÖNTEKIJÄN

Rekrytointitoimeksianto alkaa aina yhteisellä suunnittelupalaverilla. Tapaamisessa selvitetään, millaista osaamista ja mitä muita ominaisuuksia haettavalta henkilöltä odotetaan. Rekrytoija pyrkii saamaan mahdollisimman laajan käsityksen haettavan henkilön toimenkuvasta sekä siihen liittyvästä ammattitaito- ja koulutusvaatimuksista.

Rekrytoinnin ammattilainen asennoituu prosessiin puolueettomana osapuolena, ilman ennakkoasenteita ja yrityksen sisältä tulevia paineita. Hän myös huomioi, kuinka palkattava henkilö sopii yrityksen kulttuuriin ja tukee yrityksen strategiaa.

Hakuvaiheessa laadimme kiinnostavan, mutta realistisen työpaikkailmoituksen ja julkaisemme sen yhdessä sovituissa kanavissa. Työpaikkailmoitukset suosituimpiin rekrytointikanaviin ovat veloituksettomia. Passiivisten hakijoiden houkuttelu puolestaan toteutetaan monikanavaisella rekrymarkkinointiratkaisulla.

Työnhakijan polku on monivaiheinen. CV- ja hakemuskarsinnan jälkeen kokenut konsulttimme toteuttaa haastattelut ammattimaisin tekniikoin, peilaten hakijan substanssiosaamista sekä pehmeitä taitoja saatuihin tehtävävaatimuksiin. Rekrytoinnin viimeisimpinä vaiheina teetämme hakijoista henkilöarvioinnin WoPi-menetelmällä ja tarkastetaan suosittelijat.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ!

Henkilöstövuokraus, rakennusala

Niklas Remmer
040 720 5545
niklas.remmer@contiopalvelut.fi

Henkilöstövuokraus, teollisuus & logistiikka

Joona Mäki
044 075 1410
joona.maki@contiopalvelut.fi

Asiantuntija- ja toimihenkilörekrytoinnit

Viljami Leino
040 740 5545
viljami.leino@contiopalvelut.fi